Jak číst tuto knihu

Úryvek z knihy

Na začátku většiny kapitol najdete krátké shrnutí. Důvodem není obava, že by většina čtenářů nepochopila, o co v textu jde. Mým cílem je dopředu nastínit, čemu se kapitola věnuje a k jakým závěrům směřuje, abyste danému tématu snáze porozuměli. Ve shrnutí vám nabízím základní informace, zjednodušený přehled, který následně vysvětluji. Předem tak víte, k čemu mířím a bude tak snazší se v tom zorientovat. Zároveň vám tím nabízím možnost si přečtené kapitoly kdykoliv v rychlosti připomenout.

Neměl jsem v úmyslu napsat odbornou publikaci, ale populárně naučnou knihu. Spektrum čtenářů, zrovna tak jako mých klientů, bude různorodé. Neexistuje proto jeden ideální způsob, jak knihu koncipovat, aby byla stoprocentně použitelná pro všechny. Snažil jsem se veškeré informace maximálně zjednodušit, řadu z nich opakuji na různých místech, jako kdybych je točil stále dokola. Stejně tak, jako funguje váš úzkostný problém.

Nepopisuji návod řešení. Žádný přesný postup, jak zařídit, aby se úzkostné příznaky už nikdy nepřipomenuly, totiž neexistuje.

Veškeré informace berte jako inspiraci k určitému přístupu, k uchopení problému. Snad po přečtení této knihy budete rozumět tomu, co mám na mysli.

Možná se mnou nebudete ve všem souhlasit. Na řadu věcí můžete mít zcela opačný náhled, který by však neměl být založen na pouhém pocitu, ale měl by být vždy podepřen konkrétní informací. To ale není problém. Nechci vám nutit své vnímání tématu. Hledejte si svůj přístup. Pokud přinese efekt, který potřebujete, tak je vše v pořádku. Pokud k tomu využijete některé zde uvedené informace, má tato kniha smysl i pro vás.

Základní popis úzkostného bludného kruhu, který si nyní projdeme, byl v literatuře i na jiných místech vysvětlen již mnohokrát. Možná ho dobře znáte, možná zjistíte, že jste nějaké detaily vnímali odlišně nebo vám dávaly jiný smysl či význam.

I když se domníváte, že jste s problematikou fungování úzkosti obeznámeni výborně, doporučuji si následující kapitoly přesto přečíst.

Po přečtení každé kapitoly je užitečné zapsat si informaci či informace, které vám přijdou stěžejní. Nepište jenom body, napište si to celou větou. Bude to mnohem prospěšnější. Formulujete si tím pro sebe získané informace. Na konci většiny kapitol budete mít na stránce ještě volné místo. Pište si své poznámky tam. Toto není kniha na ozdobu do vitrínky.

Když nebudete nějaké informaci nebo odstavci rozumět, označte si to a ve čtení pokračujte dál. Nezasekněte se. K označenému se zkuste po nějaké době vrátit, zda vám to začne dávat smysl. Pokusím se vše formulovat tak, abyste takto neměli označenou většinu knihy.

Pokud řešíte úzkostné stavy, potřebujete si opět vybudovat pevnou „půdu pod nohama“ a uchopit svá původní, zdravá nastavení. „Psané slovo je mocné!“ Spolehněte se, že vlastními poznámkami získáte daleko víc než pouhým přečtením.

Knihu Strašák v hlavě si můžete zakoupit zde.